Nhà thuốc bán Bình Vị Thái Minh tại Thạch Thất

***Quan trọng: Quý khách hãy đọc chính xác tên Bình Vị Thái Minh (hoặc đưa ảnh này ra) khi đến nhà thuốc để mua được đúng sản phẩm chính hãng nhé.

1. Thị trấn Liên Quan

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Sắn Quầy thuốc Nguyễn Như Quỳnh ⭐ 20v 80v 0944060488
Ngã 3 Tt Liên Quan Nhà thuốc Quang Hồng ⭐ 20v 80v 0913322120
Khu Phố Quầy thuốc Thắng Hà 20v 0972852920

2. Xã Bình Yên

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ngã 3 Hòa Lạc Quầy thuốc Mỹ Lệ ⭐ 20v 80v 0906070409
Bình Yên Quầy thuốc Anh Phương ⭐ 20v 80v 0976605331

3. Xã Đại Đồng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Đại Đồng Nhà thuốc Phúc Thành ⭐ 20v 80v 02432069999

4. Xã Phùng Xá

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Làng Bùng Quầy thuốc số 41 20v 80v 0963845979
Thôn 1, Xã Vĩnh Lộc Quầy thuốc Hữu Bằng 4 20v 0963646836

5. Xã Chàng Sơn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Chàng Sơn Quầy thuốc Trang Thành 20v 80v 0966430207
Thôn 3 Quầy thuốc Chàng Sơn 30/4 20v 80v 0974077886

6. Xã Lại Thượng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ngã Tư Lại Thượng Quầy thuốc Vạn Thanh 20v 80v 0385677456

7. Xã Hữu Bằng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ngã 3 Đường 8/3 Quầy thuốc An Thảo 20v 0386633841
Số Nhà 42, Thôn Sy Chợ Quầy thuốc Hưng Vương 80v 0941060035
Thôn Miễu Quầy thuốc Phan Hạnh 80v 0964013201

8. Xã Hạ Bằng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn 5, Xóm Cốc Quầy thuốc Thuyết Minh ⭐ 20v 80v 0973133277
Thôn 3, cổng chợ Hạ Bằng Quầy thuốc Vân Anh 20v 80v 0366861962

9. Xã Hương Ngải

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn 4 Mới Quầy thuốc Big Family 20v 80v 0976212581

10. Xã Canh Nậu

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn 2 Quầy thuốc Thu Luận 20v 0977033013

11. Xã Dị Nậu

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ngã Tư Chợ Quầy thuốc Đức An 20v 80v 0384375243

12. Xã Đồng Trúc

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Xóm Hòa Bình Quầy thuốc Bạch Mai (tư nhân) 20v 0962145743

13. Xã Tân Xã

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Mục Uyên 1 Quầy thuốc Mỹ Lệ 2 20v 80v 0981686877

14. Xã Thạch Hoà

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn 6 Quầy thuốc Tiến Thành 80v 0988965236

15. Xã Cần Kiệm

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Xóm Mới Quầy thuốc Nguyên Sinh 80v 0984379831
Loading...