Nhà thuốc bán Bình Vị Thái Minh tại Bình Chánh

***Quan trọng: Quý khách hãy đọc chính xác tên Bình Vị Thái Minh (hoặc đưa ảnh này ra) khi đến nhà thuốc để mua được đúng sản phẩm chính hãng nhé.

1. Thị trấn Tân Túc

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
E9/6A Khu Phố 5 Nhà thuốc Minh Kha ⭐ 20v 80v 0908101401
A8/8 Nguyễn Hữu Trí Nhà thuốc Chợ Đệm ⭐ 20v 80v 0949759779
27 Nguyễn Hữu Trí Nhà thuốc Vũ Huy 20v 0937068100
E3/8a Nguyễn Hữu Trí, Khu Phố 5, Thị Trấn Tân Túc, Bc Nhà thuốc Tấn Túc 1 80v 0949072672

2. Xã Vĩnh Lộc A

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
A6/1 Vĩnh Lộc A, Ấp 1 Nhà thuốc Ngọc Hương 20v 80v 0966119330
F1/17b Hương Lộ 80 Nhà thuốc Bảo Nguyên 20v 0945707099
F7/54 Quách Điêu Nhà thuốc Phan Khang 3 20v 0909828881
F2/2 Quách Điêu, Ấp 6 Nhà thuốc Phong Thư 20v 098 723 52 25
B1/8T Đường Liên Ấp 2-6 , Ấp 2 Nhà Thuốc Mỹ Châu 3 80v 0365619537
F1/14 Ấp 6C, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang F1/14 Vĩnh Lộc 20v 80v 19001572
D10/25, đường Dân Công Hỏa Tuyến, ấp 4, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang D10/25 Dân Công Hỏa Tuyến 20v 80v 19001572
Số E9/11A, Ấp 5, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang E9/11A Thới Hòa 20v 80v 19001572

3. Xã Bình Hưng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
C4/1 Phạm Hùng Nhà thuốc DR Duy - Minh Hiếu ⭐ 20v 80v 0933300484
C4/34 Phạm Hùng, Ấp 4 NT Khánh Hoàng ⭐ 80v 0976543251
A3/16 Quốc Lộ 50 Nhà thuốc Kim Long 20v 80v 0908172919
66 Đường Số 10, Kdc Nhà thuốc Lang Trinh 20v 80v 0364191207
C9/4 Phạm Hùng Nhà thuốc Minh Tâm 1 20v 0909311446
C3/21 Phạm Hùng Nhà thuốc Minh Hiếu 1 20v 80v 0932194574
C7/3 Phạm Hùng, Ấp 4A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang C7/3 Phạm Hùng 20v 80v 19001572
2Z-2Y-2X-2W-2V-2U đường Số 10, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang Bình Hưng 20v 80v 19001572

4. Xã Hưng Long

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
D10/40 Đoàn Nguyên Tuấn Nhà thuốc Nhân Ái ⭐ 20v 80v 0982754744
986 Đoàn Nguyên Tuấn Nhà thuốc Phương Ngân 20v 0904001922
D16/41 Đoàn Nguyễn Tuấn, Ấp 4, Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang D16/41 Đoàn Nguyễn Tuấn 20v 80v 19001572

5. Xã Tân Kiên

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
B5/1 Trần Đại Nghĩa Nhà thuốc Hồng Phúc 20v 0908837829
B8/28 ấp 2, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang Ấp 2 Tân Kiên 20v 80v 19001572

6. Xã Bình Chánh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
D14/34 Đinh Đức Thiện Đại lý số 97 ⭐ 20v 02837608443
D15/41 Đinh Đức Thiện, Ấp 4, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang D15/41 Đinh Đức Thiện 20v 80v 19001572

7. Xã Phong Phú

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
D1/8- D1/8a Quốc Lộ 50, Ấp 4 Nhà thuốc Sinh Đôi 2 ⭐ 20v 80v 090 888 91 89
B5/126A ấp 2 Nhà thuốc Minh Đức 1 80v 0908592292
E3/89 Quốc Lộ 50, Ấp 5, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang Quốc Lộ 50 20v 80v 19001572
D1/1 Quốc Lộ 50, Ấp 4, Xã Phong Phú, Huvện Bình Chánh. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang D1/1 Phong Phú 20v 80v 19001572

8. Xã Vĩnh Lộc B

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
E8/19c Ấp 5 Nhà thuốc Hồng Đức 9 20v 80v 0909468310
C8/24 Võ Văn Vân Nhà thuốc Huyền Đức 20v 0366405771
A9/2h1 Võ Văn Vân, Ấp 1 Nhà thuốc Minh Thư 1 20v 0937000761
C9/29A Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang Vĩnh Lộc B 20v 80v 19001572

9. Xã An Phú Tây

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
428b2/7 An Phú Tây Nhà thuốc Thịnh Phát 20v 0907985579
206B2/7 Ấp 2, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang An Phú Tây 20v 80v 19001572

10. Xã Lê Minh Xuân

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
A4/15a Trần Văn Giàu, Ấp 1 Nhà thuốc An Bình 1 20v 0975 108 270
Số F7/9, ấp 6, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang F7/9 Trần Văn Giàu 20v 80v 19001572

11. Xã Tân Quý Tây

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
D16/38 Đoàn Nguyễn Tuấn Nhà thuốc Thanh Thuý Pharmacy 20v 0908597405
4/25 Đinh Đức Thiện Nhà thuốc Phương Huy 80v 096 562 56 65

12. Xã Bình Lợi

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
C4/139 Vườn Thơm- Ấp 3 Nhà thuốc Anh Tuấn 1 20v 0394321099

13. Xã Phạm Văn Hai

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Số 3A73/3 Ấp 3, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 3A73/3 Phạm Văn Hai 20v 80v 19001572

14. Xã Tân Nhựt

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
A5b/159b Ấp 1 Nhà thuốc Châu Ân 80v 0902409578
Loading...